Arlanda drunknar av ”Kinaposten”

Kinaposten måste vara ett modeord för 2017. Kinapost kallar vi den enorma mängd importvaror som producerats i Kina. Det är aktörer som Wish som står för den största delen Kinapost i Sverige. Det är först på senare tid som allmänheten börjar få upp ögonen för Kinas växande e-handelnsmarknad. Mängden Kinapost är så stor att det snart är slut på utrymme för Arlanda.

Frakten är en viktig del i bedrivandet av en e-handel. Som idkare innebär e-handeln i sig att du kan arbeta mycket hemifrån. Du kan i princip välja att bo ute i en småort någonstans och sköta stora affärsverksamheter, förutsatt att du har en stadig internetuppkoppling. Men det är inte bara bra för landsorter och småstäder runt om i Sverige. Även på global nivå kan aktörer söka sig in på nya marker tack vare den digitaliserade handeln.

”Kinaposten” väntas öka ännu mer

Att e-handeln har ökat ser vi bland annat på det ökade trycket hos Post Nord. Men även Arlanda larmar, snart har man inte plats för fler paket. Det är i ehandel.se vi kan läsa om det ökade trycket på utrymme i Arlandas leveranslokaler. Och jätten som tar mest plats, är Kinas Wish. Förmånliga priser och ett kolossalt utbud av varor toppar nu Kina e-handeln och verkar konkurrera ut de flesta, inklusive H&M.

Justeringar väntas för att få bukt på konkurrensen. Många förutspår att Kinaposten kommer öka med 50-100% nästa år, men få vet om justeringarna kommer komma i tid. Huvudprincipen är att posten ska kunna överföras friktionsfritt över världen för att öka bekvämligheten för handel. Men länder med sämre utvecklingsnivå har kompenserats.

Att svenska e-handlare på något sätt skulle ges fördel är inte att förvänta sig, dock. Den svenska e-handeln är bra för Post Nord, men några prioriteringar kommer inte göras. Det man själv kan göra är att välja smarta fraktlösningar som erbjuds och fundera över hur man själv kan konkurrera. Det är ju trots allt bra att länder handlar sinsemellan.