Budfirman Lillebil

Om man behöver hjälp med transport i Stockholm kan man kontakta budfirman Lillebil. Firman kan hjälpa dig med olika typer av transporter och bud. För den som har bråttom passar 1- till 2-timmarsbudet, då en budbil hämtar och levererar inom en timme. För paketbil som tar större last sker avhämtning och lämning inom två timmar. Ekonomibudet hämtar och levererar inom 3 eller 6 timmar, och för paketbil inom 4 timmar. Om du behöver transport vid ett specifikt klockslag går det att beställa i förväg. Lillebud levererar även långväga, och fraktar dina varor vart du vill inom hela Norden. Om ni önskar timkörning kan detta tillämpas, vilket också sker när antalet leveransadresser överstiger fem stycken. Lillebud kan också skräddarsy distributionen efter just dina behov. Tjänsterna omfattar kylbilsbud, lastbilsbud, kranbilsbud och vanlig budbil.

Kvalitet och miljö

Lillebil arbetar aktivt för att uppnå målen för kvalitet och miljö i sitt arbete. Målet är att successivt minska rapporternas miljöpåverkan genom att ställa krav på de fordon man använder, samt trafikledning med gps-positionering och kommunikation som minskar onödiga sträckor och körningar. Lillebil arbetar för att förkorta sträckorna och samlasta gods i stor utsträckning som möjligt utan att påverka kvaliteten på den beställda tjänsten. Alla företagets fordon uppfyller kraven från Stockholms miljözon. Ett antal av paketbilarna är idag biogasfordon, vilka inom några år kommer att utökas med miljöfordon även bland lastbilarna.

Eftersom Lillebil arbetar i trafiken eftersträvar man också trygghet och ställer höga krav på trafiksäkerhet. Företaget har låtit Svenskt Hastighetsindex göra kontinuerliga mätningar, som kvartalsvis jämförs med andra transportbolags resultat. Det är idag standard att montera tunga lastbilar med alkolås.

Genom att leverera pålitliga och säkra budtjänster inom både paket och last, strävar Lillebil efter att vara ett tryggt och säkert företag som går att anpassa efter den enskilda kundens behov. Det inbegriper alltid höga krav på säkerhet, miljö och leveranser som kommer fram i tid.