Driv ett lager effektivt och säkert

Lagermiljöer blir lätt kaotiska och osäkra om personalen inte har tillgång till rätt utrustning. Att investera i utrustning är därför ett sätt att tjäna pengar på sikt. I det här inlägget kan du läsa om vad du behöver för att kunna driva ett lager framgångsrikt.

Att driva ett lager handlar om att administrera en så effektiv logistikkedja som möjligt. En fundamental faktor för att åstadkomma detta är att du ser till att lagret är fullt utrustat. Det vill säga att personalen har tillgång till allt de kan tänkas behöva för att utföra sina arbetsuppgifter på ett så effektivt sätt som möjligt. Du hittar allt som behövs för att driva ett lager på https://kalls.se/produkter/lager-industri/transport/flakvagnar/, här kan du läsa vidare om några av de specifika saker som behövs för att driva ett lager säkert och effektivt.

Lagerjobb är en växande bransch just nu

lagerJust nu finns en växande efterfrågan på olika typer av lagerjobb, mycket på grund av coronaviruset. I och med virusspridningen väljer allt fler att sköta så stora delar av sina inköp på nätet som möjligt vilket gagnar e-handeln. Av den anledningen är det också många aktörer som funderar på att utöka sina verksamheter, exempelvis genom att själva börja lagerföra produkterna de säljer.

  • Pallyftare
  • Flakvagnar
  • Pallar
  • Hyllor
  • Städkärra
  • Spilltrågspall
  • Tippcontainer

Ordna säkerheten på lagret

Säkerheten är viktig i lagermiljöer, särskilt på lager där truckar trafikerar lagergångarna. Enligt statistik från Arbetsmiljöverket sker i runda slängar varje år ungefär 800 olyckor där truckar är inblandade. Då syftar de på olyckor som är såpass allvarliga att den som skadas tvingas vara borta från jobbet. Många av säkerhetsaspekterna kan du uppfylla genom att du ser till att personalen har möjligheter att upprätthålla en säker arbetsmiljö. En uppenbar risk är en stökig lagermiljö där truckförare och annan personal inte har tillräcklig uppsikt över sina arbetsmiljöer. I det avseendet är det viktigt att utrustningen som finns tillgänglig också innefattar städutrustning – som du kanske inte typiskt sett tänker på som något som spelar roll för säkerheten. Du bör också vara noggrann med att märka upp särskilda zoner för truck- och gångtrafik.