Elektronisk körjournal självklart val

Allt fler utmaningar inom logistiken för transportörer. Växande efterfrågan av varor beställda från nätet skapar en enorm belastning för transport. Lager på olika håll och hemleverans som förväntas komma inom kort, med allt mer krävande konsumenter som vill ha sina paket på snabbast möjligast tid. Dessutom efterfrågas klimatkompenserad och anpassad körning. Hur lösa alla dessa problem? Digitalisering är svaret.

På traxet.se erbjuder de en mycket smart modell för digitala körjournaler med GPS som gör det möjligt att planera leveransen, ha en uppsyn över vilka destinationer som är närmst och få en tydligare bild om ruttens längd, hur lång tid den har tagit och hur man kan effektivisera körningen. Dessutom upplever många anställda att de har lättare för att ta ut sin rast när rutten bokförs elektroniskt. Traxet är ledande i Skandinavien och teknikanpassar alltså ens behov, vilket efterfrågas starkt inom vår sektor. En effektiv leverantör kräver strukturerad och smart logistik.

Stor efterfrågan på effektiva leveranslösningar

Eftersom konkurrensen inom e-handeln hårdnar för varje dag är ett företag som halkar efter i sin digitaliseringsprocess så gott som dödsdömt – i alla fall om man siktar på att befinna sig på den stora marknaden. Nu för tiden heter det ”klicka hem en vara”, och konsumenterna förväntar sig just det, att varan ska komma så fort det går efter själva ”klicket”. I vissa fall införlivas förväntningarna, och det beror på extremt välanpassad, smart och digital leveransprocess, skriver bland annat e-handel.se.

Postnord, som har haft stora problem med försenade leveranser och borttappade presenter lagom till julafton har gått ut med en ny strategi som går ut på snabbare leveranser. Bakom kulisserna pågår ett enormt arbete med att anpassa sina digitala lösningar och automatisera processerna.

Förmodligen kommer efterfrågan på e-handlade varor öka alltjämt. Inte minst därför att e-handeln används som det största tillväxtargumentet när debatten kommer till glesbygden. Även där behöver man digitalisera och automatisera processerna, bland annat med hjälp av fleet managment, grön körning och mycket annat.