Ett farligt yrke?

Vi har i ett tidigare inlägg här på Trio Frakt skrivit om budbilsfirmor och hur dessa ibland, turligt nog, jobbat för både kvalitet och miljö, som sig bör. I dag skriver vi om hur lastbilschaufförer Sverige runt, genom sina ombud hos fackförbundet Transport, kräver ett lagstiftat beställaransvar.

lastbil (2)Det är i SvD Näringsliv som vi kan läsa att hårdare konkurrens och tuffa villkor har lett till fler och fler olyckor bland lastbilschaufförer (tolv lastbilschaufförer finns bland år 2014:s dödsolyckor), något som fått Transportarbetareförbundet att kräva att lagstiftaren ser till så att det tillkommer ett beställaransvar. För när det är hård konkurrens och tidspress kan det bli så att det säkerhetsmässigt släpps lite på regler, och de farligare momenten blir mer oskyddad till följd av till exempel mindre sömn och högre hastigheter. Även vid lossning och lastning kan det i stress ske olyckor så allvarliga att någon avlider av skadorna. Det är ytterst att se som ett arbetsmiljöproblem menar den centrala arbetsmiljöombudsmannen på Transport, som är förvånad över att lastbilschaufförer är högst upp på listan över dödliga yrken i Sverige.

Ja, i och med att hela tolv personer för mycket gick bort i olyckor hänförande till yrket som lastbilschaufför förra året, gör det yrket dödligare än byggnadsarbetare, industriarbetare och lantbrukare – de grupper som inom arbetsmarknaden tyvärr råkar ut för fler dödsolyckor än andra.

Lagstiftning för en bättre arbetsmiljö

Med en eventuell lagstiftning på området menar man att även beställare skulle få en del i ansvaret för arbetsmiljön, det kanske skulle få företagen att ställa högre krav på arbetsmiljön när de upphandlar. Det är i alla fall vad ändamålet, det så kallade syftet, skulle vad med lagen i alla fall.

– De åkerier som lägger mycket pengar på riskanalyser och arbetsmiljöarbete kan känna sig som förlorare i de här situationerna. Ibland kan man se åkerier som får en körning de knappt går runt på, någonstans måste de pressa kostnaderna så att det lönar sig. – SvD

Vi får se hur det hela artar sig och faller ut, kanske blir det en lagstiftning på området eller kanske en annan lösning som ter sig mer flexibel. Hur som helst får vi hoppas att lastbilschaufförerna i Sverige ska vara mer säkra än vad de idag tydligen är, stressade och tummandes på regler som de ibland gör för att få det hela att gå runt.