Så arbetar du säkert på en lastbilsverkstad

När du jobbar på en lastbilsverkstad är det viktigt att du kan utföra ditt arbete säkert. Lastbilar är tunga fordon och det krävs bra utrustning för att garantera arbetarnas säkerhet. En stabil arbetsplattform är ett måste för att du ska kunna arbeta på olika höjder. Du behöver även en verktygslåda, skyddskläder och olika maskiner när du jobbar med lastbilar.

Att arbeta på en lastbilsverkstad är både spännande och utmanande. Det ställer särskilda krav på arbetsmiljön för att undvika skador och överbelastning. Här kan du läsa mer om vilka verktyg, kläder och annan utrustning som behövs för att kunna utföra service på lastbilar på ett säkert sätt.

Säker & stabil arbetsplattform

För att du ska kunna arbeta säkert krävs det en stabil arbetsplattform. Hos https://www.trappverket.se/produkter/arbetsplattformar-37534383 hittar du arbetsplattformar som är särskilt lämpade för servicearbeten på höjd, exempelvis i en lastbilsverkstad eller på lager. Med en bra plattform kan du nå högre upp utan att göra avkall på säkerheten. Plattformen är tillräckligt stor för att du ska få plats med verktyg och maskiner. Den är tillverkad i aluminium vilket gör att den tål tuffa tag samtidigt som den är lätt att flytta runt vid behov. De är anpassade efter dina mått vilket gör att du kan arbeta i en lämplig arbetshöjd som inte belastar kroppen mer än nödvändigt.

Oavsett arbetsplats är det arbetsgivaren som ansvar för att arbetsplatsen är säker. Den högsta ledningen har dock inte alltid full kontroll över hur det ser ut i de olika delarna av organisationen och därför kan det vara bra att diskutera arbetsmiljön direkt med din närmsta chef om du har några förslag på förbättringar.

Viktiga arbetsverktyg & annan utrustning

För att kunna utföra service på lastbilar krävs det en rad olika verktyg. För att arbeta med den här typen av fordon behöver du bland annat följande:

  • Verktygslåda
  • Säkra arbetskläder
  • Olika maskiner

Verktygslådan bör innehålla en variation av olika verktyg för att säkerställa att du kan genomföra den service som är nödvändig. Exakt vad som bör ingå i verktygslådan beror på just dina arbetsuppgifter, men det finns vissa saker som nästan alltid ingår. En skruvdragare, hammare, borr, skiftnycklar, skruvmejslar och tänger är multifunktionella verktyg. Det kan även vara bra att ha ett vattenpass, tumstock, insexnyckelsats och någon form av tejp. Verktygslådan kan alltid fyllas på efter behov om du märker att du saknar något. En stor fördel med att ha alla verktyg i en och samma låda är att du lättare har koll på dem. Det är också lätt att organisera dem i lådan vilket gör att du snabbt hittar vad du behöver.

Säkra arbetskläder är ett måste i verkstaden. Arbetsgivaren ansvarar för att de anställda har de skyddskläder som behövs för att utföra arbetet på bästa sätt. Skyddsklädernas främsta uppgift är att minska risken för kroppsskador. Det är viktigt att arbetskläderna uppfyller kraven på skyddsnivå samt är så funktionella som möjligt. Vid farliga och krävande arbeten måste säkerheten gå före komfort.

Många olika maskiner behövs vid lastbilsverkstaden, bland annat en automatisk billyft, däckmaskin och diagnostikutrustning.