Transporttyper

Varor kan transporteras på flera olika sätt. Vad som avgör vilket transportslag som används är helt enkelt följande saker:

  • Vilken typ av vara det rör sig om.
  • Hur långt varan ska fraktas.
  • Vad varan väger, och hur stor den är.
  • Hur snabbt transporten ska gå.

Riktigt stora saker, som bilar, fraktas nästan alltid med båt eller tåg. Om en mindre vara ska fraktas en lång sträcka, men det måste gå snabbt, är flyg istället det vanligaste alternativet. Inom en stad är det dock cykel som gäller om en vara ska komma fram riktigt snabbt. Då får varan inte vara för stor, även om det finns speciella lastcyklar som utan problem kan frakta flera kilo.

Lastbil

Fyra femtedelar av allt gods i Sverige transporteras på lastbil. Anledningen till detta är framför allt att lastbilen är det mest flexibla transportmedlet för varor, som kan frakta allt från andra fordon till julkort. Lastbilar kan dessutom ta sig fram överallt där det finns vägar, vilket gör att de når dit de andra transportslagen inte når. Även varor som fraktas med båt, tåg eller flyg kommer i 95 fall av hundra att fraktas den sista biten med just lastbil.

Cykelbud

Av alla typer av bud och transporter så är det utan tvekan cykelbuden som har gjort störst avtryck. Kanske inte i samhället i stort, men när det kommer till saker som mode och populärkultur. Cykelbudens kepsar, vana att bära shorts över cykeltajts, och inte minst deras väskor har gett avtryck i modet. I många svenska städer har fixed gear-cyklar, utan bromsar och växlar, också blivit en självklar accessoar för trendkänsliga. Denna typ av cyklar användes i USA redan på 80-talet, vilket man bl.a. kan se i filmen Quicksilver från 1984.